ERGO osiguranje sada dio Sava osiguranja

Poštovani,

društva ERGO osiguranje d.d., Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, OIB: 90874864964 i ERGO životno osiguranje d.d., Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, OIB: 18136809551 su zaključno s danom 30. studenog 2019. godine izvršila prijenos portfelja osiguranja na društvo Zavarovalnica Sava, d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3, odnosno operativno na podružnicu ovog društva Sava osiguranje, društvo za osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska, a koja podružnica je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 081032510, OIB: 45237012600, sa sjedištem u Zagrebu, R. Frangeša Mihanovića 9.

Slijedom navedenog,  web stranica  www.ergo-osiguranje.hr preusmjerena  je na web stranicu www.sava-osiguranje.hr

Otvori stranice Sava osiguranja