Program Mirovina Plus

Znate li?

 • u RH gotovo 30% svih mirovina čine upravo invalidske mirovine, koje su još niže od starosnih;
 • u invalidsku mirovinu odlazimo u prosjeku s 53 godina starosti,
 • povećane su nam potrebe zbog troškova liječenja, pomagala, tuđe brige i njege i sl.
 • tada još u pravilu nismo otplatili razna dugovanja, kredite, možda još uvijek školujemo djecu i sl.

Mi nudimo rješenje: jedinstveni proizvod osiguranja u Republici Hrvatskoj;

Sava Životno osiguranje Mirovina Plus

Opis programa

Osigurani slučaj je odlazak u invalidsku mirovinu zbog nastanka jedne od sljedećih dvadeset teško bolesnih stanja za vrijeme trajanja osiguranja:

 • zloćudne bolesti (zloćudni tumori, malignomi)
 • insuficijencija bubrega
 • transplantacija organa
 • plegija (paraliza,uzetost)
 • sljepoća
 • zamjena srčanih zalistaka
 • dobroćudni tumor mozga
 • koma
 • gluhoća
 • teška ozljeda glave
 • gubitak udova
 • teške opekline
 • koronarna by-pass operacija
 • infarkt miokarda (srčani infarkt)
 • moždani udar (moždana kap, apopleksija) – najčešći uzrok odlaska u invalidsku mirovinu
 • operacija kod bolesti aorte (glavna žila odvodnica)
 • multipla skleroza
 • Alzheimerova bolest dijagnosticirana prije navršenih 65 godina
 • gubitak glasa i funkcije govora
 • Parkinsonova bolest dijagnosticirana prije navršenih 65 godina.

Trajanje osiguranja je 10 godina, a neovisno o trenutku odlaska u invalidsku mirovinu, osiguratelj je obvezan isplaćivati ugovorenu mjesečnu naknadu 10 godina.

Program osiguranja namijenjen je grupama osiguranika (zaposlenicima raznih tvrtki i ustanova, članovima udruga ili sindikata i sl.) koje imaju najmanje 40 članova grupe, a isto tako može se ugovoriti i pojedinačno osiguranje.

Pojedinačno se mogu osigurati osobe stare do 40 godina, a grupno osobe od 18 do 65 godina starosti.

Početak i trajanje isplate mjesečne naknade

Početak isplate naknade je mjesec dana nakon pravomoćnosti rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu, a trajanje isplate naknade je 10 godina.

Isplata mjesečne naknade prestaje:

 • smrću osiguranika
 • odlaskom u redovitu mirovinu
 • sporazumom ugovaratelja i osiguratelja

Sposobnost za osiguranje

Ne mogu se osigurati osobe kod kojih je ranije ustanovljeno bilo koje od 20 teških bolesti navedenih u opisu programa, odnosno osobe koje se na dan zaključenja osiguranja liječe od nekih od tih teških bolesti, kao niti osobe kod kojih su u tijeku pretrage radi dijagnosticiranja nekih od tih teških bolesti.