Program Riziko - osiguranje za slučaj smrti

Program osiguranja života Riziko omogućuje visoke osigurane svote uz povoljnu premiju. Ova vrsta osiguranja pogodna je i preporučuje se osobama koje imaju potrebu za visokim osiguranim svotama za slučaj smrti, primjerice za osiguranje naplate kredita u slučaju smrti osiguranika, pokrivanja troškova pogreba ili za skrb maloljetne djece.

Osigurati se mogu osobe starosti od navršenih 18 do 60 godina. 

Životno osiguranje slučaj smrtiTrajanje osiguranja može biti od 1 do 30 godina.

Najniža osigurana svota na koju se može ugovoriti osiguranje je 2.000 EUR-a, dok je najviša osigurana svota koja se može ugovoriti bez liječničkog pregleda 30.000 EUR. Za veće osigurane svote potrebno je obaviti liječnički pregled, čiji obim ovisi o visini osigurane svote.

 

Premiju osiguranja moguće je plaćati godišnje ili u obrocima:

  • polugodišnje uz doplatak na godišnju premiju od 2%,
  • tromjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 4%, te
  • mjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 6%.