Program Riziko - osiguranje za slučaj smrti

Program osiguranja života Riziko omogućuje visoke osigurane svote uz povoljnu premiju. Ova vrsta osiguranja pogodna je i preporučuje se osobama koje imaju potrebnu za visokim osiguranim svotama za slučaj smrti, primjerice za osiguranje naplate kredita u slučaju smrti osiguranika, pokrivanja troškova pogreba ili za skrb maloljetne djece.

Osigurati se mogu osobe starosti od navršenih 18 do 60 godina. Životno osiguranje sava slučaj smrti

Trajanje osiguranja može biti od 1 do 30 godina.

Najniža osigurana svota na koju se može ugovoriti osiguranje je 2.000 EUR-a, dok je najviša osigurana svota koja se može ugovoriti bez liječničkog pregleda 30.000 EUR. Za veće osigurane svote potrebno je obaviti liječnički pregled, čiji obim ovisi o visini osigurane svote.

 

Premiju osiguranja moguće je plaćati godišnje ili u obrocima:

  • polugodišnje uz doplatak na godišnju premiju od 2%,
  • tromjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 4%, te
  • mjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 6%.

Provjerite informacije o osigurateljnom proizvodu