Osiguranje za slučaj smrti

Ova vrsta osiguranja preporučuje se osobama koje imaju potrebu za visokim stupnjem osiguranja za slučaj smrti, npr. pokriće zbog pogreba, za osiguranje naplate kredita u slučaju smrti osiguranika ili za skrb maloljetne djece.

Osigurati se mogu osobe od navršenih 18 godina do 60. godine starosti.

Najniža osigurana svota na koju se može ugovoriti osiguranje je 2.000 EUR-a.

Trajanje osiguranja može biti od 1 do 30 godina.

Bez liječničkog pregleda osiguranje se ugovara do visine osigurane svote od 30.000 EUR. Za veće osigurane svote potrebno je obaviti liječnički pregled. Obim liječničkog pregleda ovisi o visini osigurane svote.

Premiju osiguranja moguće je plaćati i u obrocima:

  • polugodišnje uz doplatak na godišnju premiju od 2%,
  • tromjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 4%, te
  • mjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 6%.