Nastanjena kuća/stan

A B C
Pokriće* Osigurana svota
Osiguranje stambenog objekta 39.817 EUR 53.089 EUR 92.906 EUR
Osiguranje stvari kućanstva 10.618 EUR 15.927 EUR 21.236 EUR
Osiguranje boja i obloga 2.654 EUR 3.982 EUR 4.645 EUR
Pravna zaštita Mali paket Srednji paket Veliki paket
Godišnja premija * 46,45 EUR 66,36 EUR 106,18 EUR
 

Nenastanjena kuća/stan

Pokriće* Osigurana svota
Osiguranje stambenog objekta 39.817 EUR
Osiguranje stvari kućanstva 3.318 EUR
Osiguranje boja i obloga 664 EUR
Godišnja premija 46,45 EUR

 

Nastojimo Vam pružiti objektivne i razumljive informacije o osiguranju na temelju Vaših podataka koje ćete popunjavati i time omogućiti da donesete odluku o osiguranju koja zadovoljava vaše potrebe i zahtjeve.
Podatci koji se prikupljaju putem ovog webshopa za utvrđivanje potreba i zahtjeva čuvat će se, u slučaju sklapanja police, cijeli period trajanja osiguranja/police odnosno maksimalno deset godina nakon isteka trajanja osiguranja/police. Ukoliko se ne sklopi osiguranje/polica, prikupljeni podaci čuvat će se najviše šest mjeseci od dana kada su bili prikupljeni.

Pročitajte opis pokrića radi odabira pokrića koji najbolje odgovaraju Vašim zahtjevima i potrebama
Čimbenici održivosti:
Podržavate li usmjerenost na održivi proizvod? Osiguratelj procjenjuje izravan ili neizravan utjecaj čimbenika održivosti proizvoda osiguranja na okoliš (E), društvo (S) ili pitanja koja se odnose na zaposlenike, poštivanje ljudskih prava itd. (G).

Upoznat sam da je dokument koji definira čimbenike održivosti po proizvodima objavljen na web stranici Sava osiguranja, d.d.
× Ocijenite stranice