Društvena odgovornost

Vodimo brigu i odgovorni smo prema ljudima, prostoru i zajednici u kojoj živimo i poslujemo. Stvaramo dugoročne odnose i trajne vrijednosti.

U okviru Dana osigurateljne grupe Sava i inicijative korporativnog volontiranja "Srce za svijet" koja traje tijekom cijele godine potičemo zaposlenike na društveno odgovorno ponašanje i društveno odgovorne akcije te pomoć onima kojima je najpotrebnija. Cilj nam je shvatiti kako možemo postati bolji i kako svatko od nas na svoj način može svijet učiniti malo ljepšim. 

Putem naših sponzorskih i donatorskih aktivnosti podržavamo područja odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta, ekologije, kulture i umjetnosti te društvene i humanističke projekte, a najponosniji smo kada pružamo podršku najranjivijim skupinama u društvu. 

 

Održivi razvoj

Usmjerenost na održivi razvoj Osigurateljne grupe Sava utemeljena je u njezinoj misiji i vrijednostima.
U skladu s našom strategijom održivog razvoja djelujemo odgovorno na svim područjima našeg poslovanja, uzimajući u obzir mišljenja i interese svih zainteresiranih strana i dionika.


Poseban naglasak stavljamo na zdravlje i dobrobit klijenta kao i šire zajednice.
Gradimo našim klijentima orijentirano, moderno, digitalno, društveno odgovorno i održivom razvoju usmjereno osigurateljno društvo.

Ciljevi koje slijedimo:

  • transparentni i razumljivi osigurateljni proizvodi,
  • široka prodajna mreža s dobro educiranom prodajnom snagom te
  • transparentni i učinkoviti procesi (digitalizacija poslovanja).

Nastojimo postići veće:

  • zadovoljstvo klijenata 
  • zadovoljstvo, inovativnost i motivaciju zaposlenika.


Objava u vezi s održivosti (SFDR)

Europski parlament i Europska komisija su u okviru Akcijskog plana Europske komisije za financiranje održivog rasta u prosincu 2019. usvojili Uredbu o objavama u vezi s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR) ((EU) 2019/2088). Cilj Uredbe o objavama je povećati preglednost u vezi sa značajkama održivosti i ulaganja za krajnje potrošače.

Zavarovalnica Sava, d. d. / Sava osiguranje d. d. podržava tu inicijativu EU te će i dalje nastojati pridonositi održivom razvoju. Uvest ćemo tehničke standarde koje je Europska komisija objavila 2. veljače i na odgovarajući način ažurirati svoje objave.

U provedbi trenutne strategije održivog razvoja (2023.–2027.) Zavarovalne skupine Sava / Osigurateljne grupe Sava i pripremi strategije za sljedeće razdoblje, oslanjat ćemo se na okvir definiran Uredbom SFDR, taksonomijom EU-a i Direktivom u vezi s objavljivanjem nefinancijskih informacija.

Izjava o glavnim štetnim utjecajima (2022)
Statement of Zavarovalnica Sava d.d. on principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors (2022)

Objava u vezi s održivosti, na dan 31.12.2022.
Sustainability-related disclosure, 31.12.2022.

Objava u vezi s održivosti, na dan 2.8.2022.
Sustainability-related disclosure, 2.8.2022.

Objava u vezi s održivosti, na dan 30.6.2021.
Sustainability-related disclosure, 30.6.2021.


Godišnja izvješća o održivom razvoju Osigurateljne grupe Sava i Sava Re


Godišnje izvješće o održivom razvoju Osigurateljne grupe Sava i Sava Re za 2023. godinu možete pronaći na ovoj poveznici.

Godišnje izvješće - Održivi razvoj 2022
Godišnje izvješće - Održivi razvoj 2021
Godišnje izvješće - Održivi razvoj 2020
Godišnje izvješće - Održivi razvoj 2019


Strategija održivog razvoja Osigurateljne grupe Sava


Strategija održivog razvoja Osigurateljne grupe Sava 2023-2027


Čimbenici održivosti imovinskih i osobnih osiguranja


Upitnik o održivosti

Sava osiguranje provjerava orijentaciju na održivost pružatelja usluga pomoću upitnika.

Upitnik o održivosti HRV
Upitnik o održivosti ENG