Program Start

Za one koji svoju budućnost i budućnost svojih bližnjih ne prepuštaju slučaju.

Riječ je o klasičnom programu osiguranja života s pokrićima za slučaj smrti i doživljenja.

Po ovom programu osigurati se mogu osobe od 14 do 65 godina starosti.

Osiguranje se može ugovoriti s trajanjem od 2 do 30 godina.
Minimalna godišnja premija iznosi 240 EUR-a.
U osiguranju se može biti najviše do navršene 75. godine života.
Moguće je plaćanje premije u obrocima (mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje).

Osiguravaju se sljedeći rizici:

  • doživljenje
  • smrt 

Istekom osiguranja korisniku se isplaćuje osigurana svota uvećana za dobit iz poslovanja društva.
Bez liječničkog pregleda osiguranje se može ugovoriti do visine osigurane svote 30.000 EUR-a.


Otkup (prekid osiguranja prije isteka ugovorenog trajanja osiguranja) moguć je nakon što su protekle 3 godine i nakon što je premija osiguranja plaćena za 3 godine.

Kapitalizacija (osiguranje bez daljnjeg plaćanja premije) osiguranja moguća je nakon što su protekle 3 godine i pod uvjetom da je plaćena premija za 3 godine.

Premiju osiguranja moguće je plaćati i u obrocima:

  • polugodišnje uz doplatak na godišnju premiju od 2%,
  • tromjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 4%, te
  • mjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 6%

Kao dopunsko osiguranje moguće je ugovoriti:

osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s pokrićima:

  • smrt zbog nezgode
  • trajni invaliditet
  • dnevna naknada za boravak u bolnici usljed posljedica nezgode i

zdravstveno osiguranje Best Doctors