Program Start 

Životno osiguranje Start Sava osiguranja idealno je za one koji svoju i budućnost svojih bližnjih ne prepuštaju slučaju.

Klasični program osiguranja života s pokrićem za slučaj smrti i slučaj doživljenja po kojem se mogu osigurati osobe od 14 do 65 godina starosti, i trajanjem osiguranja od 2 do 30 godina. Minimalna godišnja premija iznosi 240 EUR.  

Sava životno osiguranje Start

Osiguravaju se sljedeći rizici: 

  • doživljenje
  • smrt 

Kao dopunsko pokriće moguće je ugovoriti:

  • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s pokrićima smrti zbog nezgode, trajnog invaliditeta i dnevne naknade za boravak u bolnici uslijed posljedica nezgode 

Prema Start programu, u osiguranju se može biti najviše do navršene 75. godine starosti, dok se bez liječničkog pregleda osiguranje može ugovoriti do visine osigurane svote 30.000 EUR.

Istekom osiguranja korisniku se isplaćuje osigurana svota.

Otkup (prekid osiguranja prije isteka ugovorenog trajanja osiguranja) i kapitalizacija (osiguranje bez daljnjeg plaćanja) moguće je izvršiti nakon što su protekle 3 godine i nakon što je plaćena premija za 3 osigurateljne godine.

Premiju osiguranja moguće je plaćati godišnje i u obrocima:

  • polugodišnje uz doplatak na godišnju premiju od 2%,
  • tromjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 4%, te 
  • mjesečno uz doplatak na godišnju premiju od 6%.

Dokumenti: