Vožnja neosiguranog motora ili motocikla je najskuplja vožnja.

 Ugovaranjem obveznog osiguranja automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim stranama za štete uzrokovane motornim vozilom u zemlji i inozemstvu. Ugovaranjem dodatnih pokrića kreirate je prema svojim potrebama.