Sava osiguranje otkaza putovanja

Osiguranje otkaza putovanja naknađuje 90% iznosa koji je turistička agencija zadržala od osiguranika za turistički aranžman, ukoliko osiguranik otkaže putovanje zbog nepredviđenih događaja, koje su nastale od trenutka sklapanja ugovora o osiguranju (plaćanja aranžmana) do početka osiguranja. Osiguranje se ugovara prilikom sklapanja ugovora o putovanju.

 

Zašto ugovoriti osiguranje otkaza putovanja?

Ugovaranje osiguranja otkaza putovanja vas štiti od financijskih gubitaka ako ste prisiljeni otkazati svoje putovanje zbog bolesti, nezgode, smrti, vojne vježbe, elementarnih nepogoda.

 

Što pokriva osiguranje otkaza putovanja?

Osiguranje otkatza putovanja pokriva do 90% iznosa koji je uplaćen turističkoj agenciji za turistički aranžman usljed osiguranog slučaja:

  • bolestosiguramje otkaza putovanja
  • nesretni slučaj
  • elementarna nepogoda u mjestu boravišta Osiguranika
  • smrt
  • vojna vježba

 

Kad se može ugovoriti osiguranje otkaza putovanja?

  • Osiguranje otkaza putovanja se može ugovoriti najkasnije 48 sati od sklapanja ugovora o putovanju
  • Kad je do predviđenog odlaska na putovanje ostalo manje od 3 dana, osiguranje se ne može ugovoriti
  • Ugovaranje osiguranja otkaza putovanja nakon isteka 48 sati od sklapanja ugovora o putovanju moguće je samo ako je do polaska na putovanje ostalo više od 15 dana

 

 

Kad je moguće otkazati putovanje?

  • Ako osiguranik otkaže ugovoreno putovanje uslijed nastupanja osiguranog slučaja koji je nastupio u razdoblju od početka osiguranja do trenutka ugovorenog početka putovanja, Osiguratelj će nadoknaditi Osiguraniku 90% od iznosa koji je pružitelj usluge u turizmu naplatio od Osiguranika prema odredbama o otkazu koje su sadržane u uvjetima ugovora o putovanju.
  • Ako Osiguranik otkaže već započeto ugovoreno putovanje zbog nastupanja osiguranog slučaja, Osiguratelj će nadoknaditi Osiguraniku 90% iznosa koji je pružitelj usluga u turizmu naplatio od Osiguranika obračunato primjenom principa pro rata temporis dnevno od neiskorištenog trajanja putovanja.

 

Informacije o osigurateljnom proizvodu