Kasko osiguranje plovila

Osiguranje obuhvaća trup jahte, njezin pogonski motor i opremu jahte kako je uobičajeno opremljena prilikom prodaje.

 Jahta je osigurana samo dok je upisana u očevidnik nadležne lučke kapetanije i dok ima važeću ispravu o sposobnosti za plovidbu. Plovilo je obuhvaćeno osiguranjem dok plovi u granicama plovidbe navedenim u knjižici plovila.

Osiguranje vrijedi i za vrijeme kada plovilo nije u moru ili u vodi.

Osiguranjem su pokriveni slijedeći rizici:

 • plovidbena nezgoda (sudar, udar, nasukanje, potonuće i sl.),
 • udar groma,
 • elementarna nepogoda uključujući plimni val, potres, požar,
 • nezgoda jahte pri ukrcaju, iskrcaju ili premiještanju tereta ili goriva,
 • ekplozija na jahti ili izvan nje,
 • udar kopnenog prijevoznog sredstva i pad letjelice ili njenih dijelova ili nekih drugih predmeta,
 • nezgoda jahte pri izvlačenju na obalu,
 • krađa i otimačina cijele jahte ili samo ugrađenog motora,
 • neovlaštena posluga jahte,
 • provalna krađa,
 • štetni postupci trećih osoba iz obijesti ili štete uzrokovane namjerom i nepažnjom trećih osoba,
 • nepažnja brodopopravljača.

Ukoliko se dodatno ugovori pokrivene su i pogonske štete.

Odobravamo bonus:

 • 10% za najmanje jednu godinu bez prijavljene štete,
 • 20% za dvije uzastopne godine bez prijavljene štete,
 • 30% za tri uzastopne godine bez prijavljene štete,
 • 40% za četiri uzastopne godine bez prijavljene štete.