Temeljne vrijednosti i pravila ponašanja

Predstavljamo vam naše temeljne vrijednosti i pravila ponašanja kojima gradimo i provodimo korporativnu kulturu Zavarovalnice Sava, d. d. / Sava osiguranja, d.d.

Etički kodeks Sava osiguranja, d.d. 


Odgovornost prema ugovarateljima osiguranja života

Sava osiguranje, d. d. (u nastavku: društvo) je, u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkom društvima, usvojila interni akt -Politiku sudjelovanja. Ovim aktom društvo informira ugovaratelje osiguranja života o suradnji društva s izdavateljima financijskih instrumenata u koje ulaže sredstva svojih klijenata.

Politika sudjelovanja i aktivnog vlasništva portfeljnih investicija društva

Izvješće o aktivnosti sudjelovanja za 2022. godinu

Arhiva
Izvješće o aktivnosti sudjelovanja za 2021. godinu

 

Prijava sumnje na nezakonito ponašanje ili kršenja

Možete pridonijeti većoj učinkovitosti u sprječavanju, otkrivanju i istraživanju nezakonitih aktivnosti tako što ćete nas obavijestiti o sumnji ili kršenju zakonitog ponašanja ili naših vrijednosti.

Prijava

Podnositelju zahtjeva je omogućena anonimnost, pri čemu se zahtjev provjerava u okviru navedenih činjenica. Zavarovalnica Sava / Sava osiguranje podnositelju zahtjeva osigurava zaštitu od negativnih posljedica koje bi mogao imati zbog podnesene prijave.