Temeljne vrijednosti i pravila ponašanja

Predstavljamo vam naše temeljne vrijednosti i pravila ponašanja kojima gradimo i provodimo korporativnu kulturu Zavarovalnice Sava, d. d. / Sava osiguranja, d.d.

Etički kodeks Sava osiguranja, d.d. 


Prijava sumnje na nezakonito ponašanje ili kršenja

Možete pridonijeti većoj učinkovitosti u sprječavanju, otkrivanju i istraživanju nezakonitih aktivnosti tako što ćete nas obavijestiti o sumnji ili kršenju zakonitog ponašanja ili naših vrijednosti.

Prijava

Podnositelju zahtjeva je omogućena anonimnost, pri čemu se zahtjev provjerava u okviru navedenih činjenica. Zavarovalnica Sava / Sava osiguranje podnositelju zahtjeva osigurava zaštitu od negativnih posljedica koje bi mogao imati zbog podnesene prijave.

 

Odgovornost prema ugovarateljima osiguranja života

Sava osiguranje, d. d. (u nastavku: društvo) je, u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkom društvima, usvojila interni akt -Politiku sudjelovanja. Ovim aktom društvo informira ugovaratelje osiguranja života o suradnji društva s izdavateljima financijskih instrumenata u koje ulaže sredstva svojih klijenata.

Politika sudjelovanja i aktivnog vlasništva portfeljnih investicija društva

Izvješće o aktivnosti sudjelovanja za 2023. godinu

Arhiva
Izvješće o aktivnosti sudjelovanja za 2022. godinu
Izvješće o aktivnosti sudjelovanja za 2021. godinu

 

Temeljne vrijednosti


POVEZANOST

Srdačni odnosi su naša svakodnevica. Različiti, ali povezani, ostvarujemo zajedničke ciljeve.

Povezani pod okriljem Sava osiguranja težimo ostvarivanju zajedničkih ciljeva i uspjeha. Razlikujemo se, ali vjerujemo da je upravo ta raznolikost zaposlenika, znanja i iskustava naše bogatstvo i prilika da se razvijamo kao pojedinci, a pritom neprestano dodajemo svoje kamenčiće u mozaik zajedničkih uspjeha. Odvažno tražimo najbolja rješenja, hrabrimo se i uvažavamo, jer smo svjesni da putevi do cilja mogu biti različiti i da samo suradnjom možemo pronaći najbolje.


EMPATIJA

Slušamo, čujemo i poštujemo. Stručnosti dajemo prijateljsko lice.

Usmjerenost na ljude naša je strateška smjernica. Kako u odnosu prema klijentima tako i prema zaposlenicima, osluškujemo potrebe ljudi i uzimamo ih u obzir pri donošenju poslovnih odluka. Poštovanje je temelj naših odnosa, stoga uvijek nastojimo djelovati i komunicirati profesionalno, a u isto vrijeme razumljivo i prijateljski.


ZDRAVLJE

Brinemo o zdravlju i ravnoteži.

Zdravlje je čovjekova najveća vrijednost i u Sava osiguranju smo svjesni da zdravi zaposlenici daju ključni doprinos uspješnom poslovanju. Zato raznovrsnim aktivnostima brinemo o zdravom duhu u zdravom tijelu, potičemo na aktivniji život te olakšavamo usklađivanje privatnih i poslovnih obveza. Briga o zdravlju i ravnoteži dio je našeg poslovnog modela.


RAZVOJ

Na čvrstim temeljima tradicije radoznalo istražujemo i izlazimo iz okvira.

Velika smo riznica raznolikog znanja i bogatog iskustva, koji su rezultat kako poštovanja dugogodišnje tradicije, tako i želje za kontinuiranim razvojem. Slijedimo zajedničke ciljeve koji su visoko postavljeni, jer smo svjesni da rast i razvoj društva i zaposlenika ovisi o tome koliko daleko možemo doseći. I sigurni smo da zajedno možemo daleko. U želji za napretkom postajemo i sve inovativniji jer znamo da poboljšanjima i inovacijama stvaramo novu vrijednost za sve. Shvaćamo da sposobnost kontinuiranog razvoja povećava našu konkurentnost te donosi zadovoljstvo i poslovni uspjeh.


ODRŽIVA PRIRODA

Naše srce kuca i za svijet.

Svjesni smo da je svaki korak, koliko god bio mali, važan na putu ka održivoj budućnosti. Zato u Sava osiguranju djelujemo održivo u svim internim procesima, vodimo računa o održivosti pri osmišljavanju novih proizvoda, ali i ulažemo u bolji okoliš. Pod okriljem inicijative Srce za svijet, informativnim sadržajima, dobrim djelima i korporativnim volontiranjem pozivamo i potičemo i zaposlenike da to učine.