Program Indeks

INDEKS je štedno osiguranje djece, koje uključuje osiguranje doživljenja s povratom uplaćene premije u slučaju smrti osiguranika do navršene 14-e godine i osiguranje za slučaj smrti i doživljenja nakon navršene 14-e godine osiguranika.

 Dokumenti: