Program Velebit

Životno osiguranje Velebit pruža mogućnost ugovaratelju osiguranja da samostalno odabire želi li uplaćenu premiju osiguranja usmjeriti više prema osiguranju rizika za slučaj smrti ili za doživljenje.Idealan je program je za sve koji svoju i budućnost svojih bližnjih ne prepuštaju slučaju.

 Dokumenti: