Osiguranje od nezgode

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji pridonosi ublažavanju posljedica uzrokovanih nesretnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesretni slučaj smatra svaki izvanredni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji je uzrokovao tjelesnu ozljedu ili smrt.

Osiguranje se uobičajeno ugovara s trajanjem osiguranja od godinu dana, no mogućnost je ugovaranja i osiguranja s kraćim ili dužim trajanjem od godinu dana.
Osigurati se mogu zdrave osobe.

Najčešći rizici koji se osiguravaju:

 • smrt zbog bolesti
 • smrt zbog nezgode (nesretnog slučaja)
 • trajni invaliditet
 • dnevna naknada za boravak u bolnici usljed posljedica nezgode

U našoj ponudi nalaze se sljedeće vrste osiguranja od posljedica nezgode:

 • pojedinačno osiguranje
 • obiteljsko osiguranje
 • grupno osiguranje
 • osiguranje učenika i studenata
 • osiguranje djece predškolske dobi
 • osiguranje članova sportskih organizacija
 • osiguranje pirotehničara
 • osiguranje izletnika i turista
 • osiguranje gostiju hotela, kampova