Osiguranje pojedinačne pošiljke ili po generalnoj polici

Kod osiguranja pojedinačne pošiljke osigurava se konkretna pošiljka na određenoj relaciji u pomorskom, kopnenom ili avionskom prijevozu.

sava osiguranje transportPodaci potrebni za izračun premije:

  • vrsta robe,
  • način pakiranja,
  • broj koleta i težina,
  • prijevozno sredstvo,
  • relacija prijevoza,
  • svota osiguranja,
  • pod kojim uvjetima se osigurava.

Osiguranje po generalnoj polici

Pokrivene su sve pošiljke koje se prevoze na rizik osiguranika, bilo kojom transportnim sredstvom u određenom razdoblju.

Osnovica za obračun može biti:

  • zbroj svih ulaznih i izlaznih računa,
  • zbroj svih ulaznih ili izlaznih računa,
  • zbroj vrijednosti svih pošiljaka koje se prevoze na rizik osiguranika.

Visina premije ovisi i o predmetu osiguranikovog poslovanja.