Pravilnik o oblikovanju i korištenju matematičkih pričuva životnih osiguranja

Ugovaratelj osiguranja sudjeluje u dobiti Osiguratelja po programima Indeks, Klasika, Start i Velebit.

Osnovice i mjerila za sudjelovanje u dobiti nalaze se u Pravilniku koji uređuje oblikovanje i korištenje matematičkih pričuva životnih osiguranja Osiguratelja.