Ne dopustite da vaše poslovanje bude ugroženo.

Osigurajte stečenu imovinu, osigurajte se od štete koju bi mogli prouzročiti trećim osobama.

Osiguranje imovine

sava-osiguranje-imovine-tvrtka-poduzetniciPružamo osiguranje vaše imovine od sljedećih rizika:

 • požar i udar groma,
 • eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije,
 • udar motornog vozila i pokretnog radnog stroja u osigurani građevinski objekt,
 • manifestacija i demonstracija,
 • oluja,
 • tuča,
 • pritisak snježnih masa,
 • pad i udar stijenja i kamenja,
 • poplava, bujica, visoka voda,
 • potres,
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
 • oborinske vode,
 • provalna krađa i razbojstvo,
 • lom stroja,
 • lom stakla.

Nudimo vam i mogućnost osiguranja troškova nastalih uslijed prekida rada nastalog usljed posljedica požara. Osiguranje pokriva:

 • izgubljenu dobit
 • fiksne troškove poslovanja

Osiguranje opće odgovornosti

Bit ove vrste osiguranja je zaštita od zahtjeva trećih osoba za štetu (materijalnu, nematerijalnu ili financijsku), koju je osiguranik mogao prouzročiti tijekom obavljanja svoje djelatnosti. Osiguranje od opće odgovornosti štiti osiguranika od neopravdanih i pretjeranih zahtjeva za naknadu štete.

Osiguranje profesionalne odgovornosti

Osiguravajuće društvo jamči za odštetne zahtjeve koji su posljedica profesionalne pogreške osiguranika pri obavljanju djelatnosti za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

U ponudi imamo sljedeće vrste profesionalnih odgovornosti:

 • osiguranje javnih bilježnika
 • osiguranje iz obavljanja zaštitarske i detektivske djelatnosti
 • osiguranje zdravstvenih djelatnika
 • osiguranje ljekarnika
 • osiguranje veterinara
 • osiguranje osoba koje obavljaju energetske pregled i energetsko certificiranje zgrada