Dopunska osiguranja uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

NOVO: Paketi dodatnih pokrića osiguranja 

Uz obvezno osiguranje od auto odgovornosti možete ugovoriti i brojna dopunska pokrića. Ugovaranjem dodatnih pokrića stvarate policu osiguranja po svojoj mjeri i ostvarujete dodatnu sigurnost.

Osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode): pružamo zaštitu vozaču i putnicima u vozilu u  slučaju smrti zbog nezgode ili trajnog invaliditeta. Sami odabirete visinu osiguranih svota kojima osiguravate sebe i svoje suvozače. 

dopunska auto osiguranjaZaštita bonusa: dopunsko osiguranje koje je moguće ugovoriti samo uz police automobilske odgovornosti sa stupnjevima bonusa 50% -75%. Stečeni bonus po polici automobilske odgovornosti je zaštićen ukoliko je tijekom trajanja osiguranja nastala samo jedna šteta, neovisno o vrsti i visini štete, koja za posljedicu ima gubitak stečenog bonusa.

Pomoć na cesti - Sava Asistencija: 8 NOVIH paketa asitencija. Više...

Pravna zaštita: dopunsko osiguranje realizirano kroz suosiguranje Sava osiguranja, d.d. i ARAG SE. ARAG SE je osnovan u Njemačkoj, prisutan je više od 50 godina i posluje u preko 14 europskih država, te u SAD-u i na drugom je mjestu u svijetu u osiguranju pravne zaštite.

Dopunsko osiguranje od sudara sa životinjama: pruža Vam pokriće za štetu koju bi na Vašem vozilu mogao izazvati sudar sa divljači ili domaćom životinjom.

Osiguranje vozača za štetu zbog tjelesnih ozljeda - AO+: dopunsko pokriće kojim osiguravatelj nadoknađuje štetu zbog tjelesnih ozljeda koje je u prometnoj nesreći tijekom vožnje pretrpio ovlašteni vozač vozila navedenog u polici osiguranja. Osigurane svote koje se koje se po jednom štetnom događaju mogu ugovoriti su 230.000 kn (30.526 eur) ili 370.000 kn (49.107 eur).