Dopunska osiguranja uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Uz obvezno osiguranje od auto odgovornosti možete ugovoriti i brojna dopunska pokrića. Ugovaranjem dodatnih pokrića stvarate policu osiguranja po svojoj mjeri i ostvarujete dodatnu sigurnost.

NOVO! Ugovorite pakete dodatnih pokrića uz promotivne iznose premija:

PROMOTIVNI PAKET

DODATNA POKRIĆA KOJA SU UKLJUČENA U PROMO PAKET

PREMIJA

PAKET 1

Zaštita bonusa + Osiguranje od nezgode + AO+

100,00 kn

PAKET 2

Pravna zaštita + Osiguranje od nezgode + Zaštita bonusa

100,00 kn

PAKET 3

Pravna zaštita + Osiguranje od nezgode + Zaštita bonusa +AO+

130,00 kn

PAKET 4

Pravna zaštita + Osiguranje od nezgode + AO+

130,00 kn

*Dodatno pokriće AO+ odnosi se na osiguranu svotu 230.000 kn, Osiguranje od nezgode za vozača i putnike na osigurane svote za slučaj smrti 20.000 kn i slučaj trajnog invaliditeta do 40.000 kn. Promo paketi mogu se ugovoriti po promotivnim premijama do 31.12.2017. godine, za premijsku skupinu osobnih vozila.

Osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode): pružamo zaštitu vozaču i putnicima u vozilu u  slučaju smrti zbog nezgode ili trajnog invaliditeta. Sami odabirete visinu osiguranih svota kojima osiguravate sebe i svoje suvozače. 

Zaštita bonusa: dopunsko osiguranje koje je moguće ugovoriti samo uz police automobilske odgovornosti sa stupnjevima bonusa 50% -75%. Stečeni bonus po polici automobilske odgovornosti je zaštićen ukoliko je tijekom trajanja osiguranja nastala samo jedna šteta, neovisno o vrsti i visini štete, koja za posljedicu ima gubitak stečenog bonusa.

Pomoć na cesti: Uz pomoć ugovorenog partnera – Inter Partner Assistance nudimo program Pomoći na cesti, koji Vam pruža asistenciju vučne službe u slučaju prometne nezgode na području Republike Hrvatske, te asistenciju vučne službe i popravka u državama Zelene karte u slučaju prometne nesreće (bez obzira na starost vozila) i kvara motora (za vozila do 12 godina starosti).

Pravna zaštita: dopunsko osiguranje realizirano kroz suosiguranje Sava osiguranja, d.d. i ARAG SE. ARAG SE je osnovan u Njemačkoj, prisutan je više od 50 godina i posluje u preko 14 europskih država, te u SAD-u i na drugom je mjestu u svijetu u osiguranju pravne zaštite.
Za samo 100 kn godišnje premije dobivate pokriće u iznosu do 15.000 EUR u slučajevima obrane u kaznenopravnim postupcima, prekršajnim postupcima, te u postupcima vezanim uz gubitak vozačke dozvole.

Dopunsko osiguranje od sudara sa životinjama: pruža Vam pokriće za štetu koju bi na Vašem vozilu mogao izazvati sudar sa divljači ili domaćom životinjom.

Osiguranje vozača za štetu zbog tjelesnih ozljeda - AO+: dopunsko pokriće kojim osiguravatelj nadoknađuje štetu zbog tjelesnih ozljeda koje je u prometnoj nesreći tijekom vožnje pretrpio ovlašteni vozač vozila navedenog u polici osiguranja. Osigurane svote koje se koje se po jednom štetnom događaju mogu ugovoriti su 230.000 kn ili 370.000 kn.