Vožnja neosiguranog motornog vozila je najskuplja vožnja.

Sukladno zakonu, vlasnici ili korisnici motornih vozila, dužni su sklopiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti kako bi se zaštitile žrtve u prometu. Ugovaranjem obveznog osiguranja automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete uzrokovane vlastitim vozilom u zemlji i inozemstvu.