SAVA ASISTENCIJA - Pomoć na cesti

Nikad sami na prometnici uz SAVA ASISTENCIJU.

Ukoliko ste vlasnik osobnog ili teretnog vozila uz Vašu policu aumobilskog osiguranja možete ugovoriti i SAVA ASISTENCIJU.

Za 83 kn godišnje premije osiguranja dobivate osiguranje asistencije u sljedećim slučajevima i uz sljedeće limite pokrića:

Usluge asistencije:

Limit pokrića:

POMOĆ NA MJESTU ASISTENCIJSKOG SLUČAJA

100 EUR

VUČA VOZILA

100 EUR

SPAŠAVANJE VOZILA

500 EUR

POVRATAK ODNOSNO PRIJEVOZ MALOLJETNIH OSIGURANIKA IZ INOZEMSTVA vlak 2. razred ili let u ekonomskom razredu ili taksi do 120 EUR
 

 

Pomoć na mjestu asistencijskog slučaja:

Ako se osigurano vozilo može popraviti na mjestu asistencijskog slučaja te ako trajanje popravka neće premašiti sat vremena, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska organizirati će pomoć i pokriti troškove dolaska izvođača te izvedbu te usluge. Osiguranje ne pokriva troškove rezervnih dijelova i materijala.

Vuča vozila:

Ako osigurano vozilo nije moguće popraviti na mjestu asistencijskog slučaja u roku od sat vremena, osiguratelj će organizirati pomoć i pokriti troškove vuče osiguranog vozila do jedne od u nastavku navedenih lokacija:

  1. najbliže ovlaštene radionice ili u istom iznosu do bilo koje odgovarajuće servisne radionice;
  2. najbliže postaje za punjenje;
  3. na adresu osiguranika;
  4. prema želji osiguranika bilo kamo u Republici Hrvatskoj.

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska ne pokriva troškove dodatne vuče osiguranog vozila u istom asistencijskom slučaju. Iznimno, ako tako odluči osiguratelj i pod uvjetom da na izabranom servisu nije moguće otkloniti nepravilnosti ili izvesti popravak, osiguratelj organizira pomoć i pokriva troškove dodatne vuče vozila u okviru limita ove usluge, umanjene za trošak obavljene prve vuče.

Ako osiguranik sam izabere servisnu radionicu, osiguratelj ne pokriva troškove moguće dodatne vuče u istom asistencijskom slučaju.

Usluga vuče vozila ograničena je na jednu vuču godišnje, ako se vuča osiguranog vozila obavlja iz inozemstva u Republiku Hrvatsku te na dvije vuče godišnje ako se vuča osiguranog vozila izvršava u Republici Hrvatskoj.

Spašavanje vozila:

Ako je kod asistencijskog slučaja potrebno spašavanje osiguranog vozila iz jaraka, ponora, blatnih zemljišta, vode itd., osiguratelj će ponuditi organizaciju pomoći i pokriti troškove podizanja ili vuču osiguranog vozila dodatnim sredstvima (dodatna mehanizacija), ukoliko vozilo za vuču takvo spašavanje ne može obaviti samo.

Povratak odnosno prijevoz maloljetnih osiguranika iz inozemstva:

 U slučaju prometne nesreće u inozemstvu, kad osiguranik i njegovi punoljetni suputnici pretrpe takva tjelesna oštećenja da moraju ostati u bolnici ili umru,a u njihovoj pratnji su bila maloljetna djeca, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će:

  1. organizirati pratnju za maloljetne osobe za povratak u Republiku Hrvatsku;
  2. organizirati pomoć i pokriti trošak prijevoza pratnje iz Republike Hrvatske;
  3. pokriti troškove smještaja za maloljetne osiguranike do dolaska pratnje;
  4. pokriti troškove prijevoza za maloljetne osiguranike i pratnju iz inozemstva u Republiku Hrvatsku.

 

Info izračun i kupnja online