SAVA ASISTENCIJE - Pomoć na cesti 

Ukoliko ste vlasnik osobnog (auto, motor) ili teretnog vozila uz Vašu policu automobilskog osiguranja možete ugovoriti i neku od SAVA ASISTENCIJA. 

Šta u slučaju nezgode?

U slučaju potrebne pomoći osiguranik mora, kada je to moguće, nazvati 24-satni dežurni asistencijski centar osiguratelja od kuda se organizira pomoć:

Asistencijski

centar

Telefonski broj odnosno

adresa elektroničke pošte

TBS Team24 d.o.o.

Pozivi u Hrvatskoj: 01 66 66 290

Pozivi izvan Hrvatske: 00385 1 66 66 290

Adresa elektroničke pošteopsmed@tbs-team24.com

Prilikom poziva osiguranik mora pozivnom centru proslijediti sljedeće podatke:

 1. ime i prezime osiguranika koji treba pomoć,
 2. broj i valjanost police osiguranja (datum početka i isteka) ,
 3. mjesto gdje se osiguranik nalazi i telefonski broj na koji ga je moguće nazvati,
 4. kratak opis problema koje ima i koja vrsta pomoći mu je potrebna.

 

Ovisno o Vašim potrebama, mogućnostima, poslu koji obavljate, kilometrima koje prelazite izaberite jednu od 4 autoasistencija koje smo kreirali baš za Vas:Asistencija, pomoć na cesti Sava

 1. SAVA ASISTENCIJA - više 
 2. SAVA ASISTENCIJA BASIC -više
 3. SAVA ASISTENCIJA BASIC PLUS - više
 4. SAVA ASISTENCIJA MOTO - više

 

Opis pokrića:

POMOĆ NA MJESTU ASISTENCIJSKOG SLUČAJA

Ako se osigurano vozilo može popraviti na mjestu asistencijskog slučaja te ako trajanje popravka neće premašiti sat vremena, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska organizirati će pomoć i pokriti troškove dolaska izvođača te izvedbu te usluge. Osiguranje ne pokriva troškove rezervnih dijelova i materijala.

 

VUČA VOZILA

Ako osigurano vozilo nije moguće popraviti na mjestu asistencijskog slučaja u roku od sat vremena, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska organizirat će pomoć i pokriti troškove vuče osiguranog vozila do jedne od u nastavku navedenih lokacija:

1) najbliže ovlaštene radionice ili u istom iznosu do bilo koje odgovarajuće servisne radionice,

2) najbliže postaje za punjenje,

3) na adresu osiguranika,

4) prema želji osiguranika bilo kamo u Republici Hrvatskoj.

 

POMOĆ KOD PROBLEMA S KLJUČEVIMA VOZILA

U slučaju problema s ključevima Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će organizirati pomoć i pokriti troškove popravka na mjestu asistencijskog slučaja ili troškove vuče osiguranog vozila.

 

POMOĆ KOD PROBLEMA S GORIVOM

U slučaju nestanka goriva, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će ponuditi organizaciju pomoći i pokriti troškove dostave odgovarajućeg goriva, odnosno ponudit će organizaciju pomoći i pokriti samo troškove vuče osiguranog vozila do benzinske postaje ili u slučaju ispražnjene električne baterije do postaje za punjenje koja je najbliže mjestu asistencijskog slučaja.

U slučaju točenja neodgovarajućeg goriva, zbog čega nije moguće započeti ili nastaviti put, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će ponuditi organizaciju pomoći i pokriti troškove vuče osiguranog vozila. Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska pokriva samo troškove pražnjenja i čišćenja spremnika za gorivo.

 

SPAŠAVANJE VOZILA

Ako je kod asistencijskog slučaja potrebno spašavanje osiguranog vozila iz jaraka, ponora, blatnih zemljišta, vode itd., Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će ponuditi organizaciju pomoći i pokriti troškove podizanja ili vuču osiguranog vozila dodatnim sredstvima (dodatna mehanizacija), ukoliko vozilo za vuču takvo spašavanje ne može obaviti samo.

 

DOSTAVA ZAMJENSKIH ODNOSNO REZERVNIH DIJELOVA

Ako su za popravak osiguranog vozila potrebni rezervni odnosno zamjenski dijelovi, koji su nužni za osiguravanje tehničke ispravnosti vozila, a oni nisu dostupni u državi asistencijskog slučaja, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će pokriti trošak njihove dostave.

 

CARINJENJE, PRIJEVOZ NA OTPAD ILI IZRUČIVANJE VOZILA U INOZEMSTVU

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska organizira carinjenje i prijevoz na otpad ili izručivanje oštećenog osiguranog vozila u inozemstvu, ako je asistencijski slučaj, koji za posljedicu ima uništenje tog vozila, nastao u inozemstvu. Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska na temelju osiguranikova ovlaštenja uređuje postupak carinjenja i brine se za odvoz ostataka vozila na otpad.

 

POMOĆ U ORGANIZACIJI OTPREME TERETA

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će najkasnije u roku od 48 sati od prijave asistencijskog slučaja ponuditi organizaciju pomoći i pokriti troškove pretovara osiguranikova tereta.

 

PRIJEVOZ OSIGURANIKA PO POPRAVLJENO VOZILO

Ako se osigurano vozilo ne može popraviti na mjestu asistencijskog slučaja i potreban je prijevoz osiguranog vozila te se osiguranik odluči za prijevoz vozila do najbliže ovlaštene radionice ili do bilo koje odgovarajuće servisne radionice u istom iznosu, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska osigurava i prijevoz osiguranika po popravljeno vozilo.

 

TROŠKOVI PRIJEVOZA OSIGURANIKA

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska organizira pomoć u prijevozu osiguranika kad osigurano vozilo nije moguće popraviti u roku od osam sati ili je osigurano vozilo bilo ukradeno i nije bilo vraćeno osiguraniku u roku od osam sati.

 

POVRAT ODNOSNO PRIJEVOZ MALOLJETNIH OSIGURANIKA IZ INOZEMSTVA

U slučaju  prometne nesreće u inozemstvu, kad osiguranik i njegovi punoljetni suputnici pretrpe takva tjelesna oštećenja da moraju ostati u bolnici ili umru, a u njihovoj pratnji su bila maloljetna djeca, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će:

 • organizirati pratnju za maloljetne osobe za povratak u Republiku Hrvatsku,
 • organizirati pomoć i pokriti trošak prijevoza pratnje iz Republike Hrvatske,
 • pokriti troškove smještaja za maloljetne osiguranike do dolaska pratnje i
 • pokriti troškove prijevoza za maloljetne osiguranike i pratnju iz inozemstva u Republiku Hrvatsku.

 

ZAMJENSKO VOZILO

Zamjensko vozilo osiguraniku pripada samo u slučaju da osigurano vozilo  nije u voznom stanju, a popravak u servisnoj radionici nije moguće obaviti isti dan, u roku od osam sati, ili je  osigurano vozilo bilo ukradeno. Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će ponudit pomoć i pokriti troškove najma zamjenskog vozila u kategoriji i za onoliki broj dana kako je to navedeno odabranom paketu asistencije. Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska pokriva samo neposredne troškove najma vozila.

Ako je osigurano motorno kamp vozilo, motocikl ili teretno vozilo, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska ne osigurava vozila iste vrste, već osobno vozilo u kategoriji navedenoj u Posebnim uvjetima za osiguranje pomoći na cesti.

 

DOSTAVA I POVRAT ZAMJENSKOG VOZILA

Ako popravak u servisnoj radionici nije moguće obaviti isti dan u roku od osam sati odnosno u vrijeme određeno Posebnim uvjetima za osiguranje pomoći na cesti, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će pružiti uslugu dostave zamjenskog vozila, uključujući trošak dostave spomenutog vozila na jednu od dolje navedenih lokacija:

 • na mjesto asistencijskog slučaja,
 • na adresu osiguranika,
 • na adresu servisne radionice ili
 • na bilo koju drugu lokaciju kamo je vozilo bilo dovezeno.

 

DOSTAVA POPRAVLJENOG OSIGURANOG VOZILA

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će ponuditi organizaciju pomoći kod povratka popravljenog osiguranog vozila i pokriti trošak njegova povratka na adresu osiguranika.

 

ZAMJENSKI VOZAČ U INOZEMSTVU

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će u slučaju prometne nesreće osiguranog vozila u inozemstvu i po završetku privremenih popravaka podmiriti troškove za zamjenskog vozača ako nijedna od osiguranih osoba nije sposobna za vožnju natrag u Republiku Hrvatsku.

 

SMJEŠTAJ U HOTELU

Ako popravak osiguranog vozila u servisnoj radionici nije moguće osigurati isti dan u roku od osam sati odnosno osigurano vozilo nije nađeno i osiguranik odluči prekinuti putovanje, Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će ponuditi organizaciju pomoći i pokriti troškove smještaja osiguranika u hotelu u skladu s Posebnim uvjetima za osiguranje pomoći na cesti.

Pokriveni su samo troškovi noćenja s doručkom bez troškova drugih hotelskih usluga, kao što su troškovi telefoniranja, sobne posluge i slično.

Vrijeme smještaja u hotelu ograničeno je vremenom popravka osiguranog vozila, ali najviše za razdoblje kako ga određuju Posebni uvjeti za osiguranje pomoći na cesti.

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska pokriva troškove smještaja u hotelu za putnike koji su prilikom nastanka asistencijskog slučaja bili u osiguranom vozilu, pri čemu je broj putnika ograničen na broj registriranih mjesta. Ako osiguranici koriste uslugu smještaja u hotelu, ne mogu koristiti ostale oblike asistencije: prijevoza do  adrese osiguranika odnosno cilja putovanja i zamjenskog vozila.

 

NUŽNI TROŠKOVI LIJEČENJA U INOZEMSTVU

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će u slučaju prometne nesreće osiguranog vozila u inozemstvu pokriti nužne troškove medicinske skrbi, kirurških zahvata, lijekova prepisanih na liječnički recept te hospitalizacije na temelju liječničke dokumentacije.

 

SANITETSKI PRIJEVOZ

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će kod tjelesnih oštećenja koja su nastala u slučaju prometne nesreće u inozemstvu i koja osiguraniku onemogućuju nastavak putovanja, ponuditi usluge pomoći i pokriti troškove:

 • prijevoza u najbližu odgovarajuću bolnicu najprimjerenijim prijevoznim sredstvom,
 • premještanja osiguranika (ako zdravstveni razlozi to zahtijevaju) najprimjerenijim prijevoznim sredstvom: redovni avionski prijevoz ili vozilo hitne pomoći (ako takav prijevoz nije već pokriven u okviru javnog sustava zdravstva) u odgovarajuću bolnicu s obzirom na vrstu ozljeda,
 • povratak osiguranika na najprimjereniji način u bolnicu blizu njegova doma u Republici Hrvatskoj, ako njegovo stanje omogućuje povratak.

 

POSJET OZLJEĐENOM OSIGURANIKU U INOZEMSTVU

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska pokriva trošak prijevoza posjeta osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koju imenuje osiguranik, ukoliko je sam zbog tjelesnih oštećenja koja su posljedica prometne nesreće u inozemstvu primljen u bolnicu u inozemstvu na više od sedam uzastopnih dana i nije u pratnji odrasle osobe.

 

POMOĆ U SLUČAJU SMRTI U INOZEMSTVU

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska će u slučaju smrti osiguranika zbog prometne nesreće u inozemstvu ponuditi uslugu pomoći i pokriti troškove povratka posmrtnih ostataka, troškove posmrtnih postupaka, osnovni zahtijevani lijes za međunarodni prijevoz i za prijevoz osiguranikova tijela ili pepela na mjesto osiguranikova pogreba u Republici Hrvatskoj.

Troškovi pogreba nisu pokriveni.

 

Info izračun i kupnja online