Odgovornost prijevoznika

Osigurava se odgovornost Osiguranika kao prijevoznika za dokazani potpuni, ili djelomični fizički gubitak ili oštećenje stvari, stvarno preuzetoj na prijevoz s odgovarajućom Osiguranikovom prijevoznom ispravom ili ugovorom.

osiguranje prijevoznika

Odgovornost Osiguranika utvrđuje se prema:

  • Zakonu o preuzimanju zakona o obveznim odnosima (NN 36/98) – za domaći prijevoz,
  • Konvenciji o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR) – za međunarodni prijevoz.