Paket Godišnja
premija
Traj. inv. (kn) 100% traj. inv. (kn) Dn. nak. (kn) Troš. pog. (kn)
20 kn 30.000 45.000 20 15.000
25 kn 40.000 60.000 20 15.000
30 kn 50.000 75.000 20 20.000
35 kn 60.000 90.000 20 20.000
75 kn 120.000 180.000 40 60.000
100 kn 160.000 240.000 50 80.000
 

Nastojimo Vam pružiti objektivne i razumljive informacije o osiguranju na temelju Vaših podataka koje ćete popunjavati i time omogućiti da donesete odluku o osiguranju koja zadovoljava vaše potrebe i zahtjeve.
Podatci koji se prikupljaju putem ovog webshopa za utvrđivanje potreba i zahtjeva čuvat će se, u slučaju sklapanja police, cijeli period trajanja osiguranja/police odnosno maksimalno deset godina nakon isteka trajanja osiguranja/police. Ukoliko se ne sklopi osiguranje/polica, prikupljeni podaci čuvat će se najviše šest mjeseci od dana kada su bili prikupljeni.

Pročitajte opis pokrića radi odabira pokrića koji najbolje odgovaraju Vašim zahtjevima i potrebama