Ponuda

Program Zelena jesen


drugo
   

   

Način plaćanja prve rate

Korisnici m bankinga mogu izvršiti plaćanje putem mobilne aplikacije – slikanjem koda koji će se prikazati, nakon potvrde kupnje.
Predračun primate e mailom, a nakon plaćanja obvezno poslati potvrdu na mail adresu e.osiguranje@sava-osiguranje.hr kako bi se izdala polica osiguranja.


Uvjeti osiguranja

Društvo neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos bez popunjavanja obrasca FATCA odnosno prilikom isplate osigurane svote Društvo će morati postupati u skladu s važećim zakonom koji se primjenjuje za FATCA-u.

Izjavljujem da sam na sva pitanja u ovoj ponudi odgovorio(la) točno.

Potvrđujem da sam primio(la) i prihvatio(la):

  1. Informacije Ugovaratelju
  2. Opće uvjete za doživotno osiguranje za slučaj smrti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) svojim potpisom izjavljujem kao ugovaratelj osiguranja/osiguranik po ovoj ponudi da su mi prethodno pružene sve informacije i da sam suglasan:

  • osobni podaci, koje je SAVA OSIGURANJE d.d. prikupio prilikom postupka zaključenja ove ponude osiguranja da se svi moji mogu koristiti u svrhu prikupljanja, obrade, evidencije i korištenja u svim postupcima i radnjama koje iz ove ponude mogu proizaći sukladno općim i posebnim uvjetima osiguranja kojima su pobliže definirana pravila pružanja ove usluge osiguranja,
  • s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka SAVA OSIGURANJA d.d., kategorijama korisnika osobnih podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka,
  • da dobrovoljno stavljam na raspolaganje osobne podatke sadržane u ovoj ponudi temeljem kojih me SAVA OSIGURANJE d.d. može kontaktirati pismenim putem, telefonom ili elektroničkom poštom i dostavljati mi informativni i propagandni materijal,
  • da se navedeni podaci mogu proslijeđivati trećim osobama u svrhu obrade podataka u postupcima opominjanja, naplate potraživanja, obrade štetnih zahtjeva, revidiranja podataka kao i u ostalim postupcima kada je to određeno pozitivnim zakonskim propisima ili temeljem naloga suda, a temeljem kojih me mogu kontaktirati pismenim putem, telefonom ili elektroničkom poštom;
  • da se navedeni podaci mogu, sukladno prethodno navedenom koristiti najkasnije pet godina od datuma isteka ugovorenog osiguranja, a kasnije samo na temelju naloga suda ili ako je to određeno pozitivnim propisima.

Svojim potpisom potvrđujem da mi je osiguratelj dao sve pisane informacije propisane čl. 89. Zakona o osiguranju (NM 151/05). Izričito pristajem da se kopija ponude koju ugovaratelj zadržava, a dobiva je pri potpisivanju, smatra sastavnim dijelom police. Ukoliko polica bude dostavljena poštom ili nekim drugim putem, potpis ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika na ponudi smatra se potpisom na polici.
× Ocijenite stranice