v.0.3ng.21

Premija

Izračun

Obvezno odaberite odgovor prije nastavka.

Informativni izračun osiguranja

Za izračun potrebno nam je nekoliko podataka.

Predmet osiguranja

m2

Vaši kontaktni podaci

Građevinski dio objekta

Osigurani rizici Osigurana svota (EUR)
Požar, udar groma, eksplozija, pad zrakoplova ili dijela zrakoplova, udar osiguranikovog motornog vozila, manifestacije i demonstracije, oluja, tuča, lom ugrađenih instalacija, savjetovanje za bržu sanaciju štete ---
Izljevanje vode, troškovi čišćenja, troškovi preseljenja i skladištenja, troškvi ponovnog projektiranja i nadzora 2.000,00
Odgovornost iz posjeda 100.000,00

Niste odabrali osiguranja građevinskog dijela objekta.

Stvari kućanstva (oprema)

Osigurani rizici Osigurana svota (EUR)
Požar, udar groma, eksplozija, pad zrakoplova ili dijela zrakoplova, udar osiguranikovog motornog vozila, manifestacije i demonstracije, oluja, tuča, savjetovanje za bržu sanaciju štete, izljevanje vode, provalna krađa i razbojništvo, šteta na objektu nastala prilikom provalne krađe ---
Troškovi čišćenja, troškovi preseljenja i skladištenja 2.000,00
Lom stakla 1.500,00
Privatna odgovornost 100.000,00

Niste odabrali osiguranja stvari kućanstva (opreme).

Godišnja premija:
Ukupna premija za 1. godinu ---
Ako želite drugačiji izbor osiguranih rizika, molimo

 

Čimbenici održivosti:

Podržavate li usmjerenost na održivi proizvod? Osiguratelj procjenjuje izravan ili neizravan utjecaj čimbenika održivosti proizvoda osiguranja na okoliš (E), društvo (S) ili pitanja koja se odnose na zaposlenike, poštivanje ljudskih prava itd. (G).
Upoznat sam da je dokument koji definira čimbenike održivosti po proizvodima objavljen na web stranici Sava osiguranja, d.d.
(obvezno za nastavak)

Request

Response


    

    

POTVRDA

o ugovorenom osiguranju imovine

Društvo za osiguranje

Sava osiguranje, d.d. – Podružnica Hrvatska
R. Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
OIB: 45237012600

Referentni broj

{{refno}}

Oznaka transakcije

{{transno}}

Ugovaratelj

{{ugo}}

Osiguranik

{{osig}}

Početak osiguranja

{{d_pocetka}}

{{d_note}}

Istek osiguranja

1 god. od Početka osiguranja

Vrsta objekta

{{vrsta}}

Površina objekta:

{{povrsina}}

Adresa mjesta osiguranja

{{adresa}}

Godina izgradnje objekta

{{izgradnja}}

{{tabela}}

Dokumentacija koja je sastavni dio ugovora o osiguranju a predočena je prije sklapanja ugovora o osiguranju:

    {{terms}}

Mjesto i datum ugovaranja osiguranja:

{{mjesto}}

Referentni broj:

{{refno}}

× Ocijenite stranice