Ponuda

Program Zelena jesenIzjava (Ugovaratelja)
Izjavljujem da nisam državljanin SAD-a, članice EU izvan RH ili treće jurisdikcije niti rezident SAD-a, članice EU izvan RH ili treće jurisdikcije, niti porezni obveznik SAD-a, članice EU izvan RH ili treće jurisdikcije u svrhu poreznih davanja i obvezujem se da ću osiguratelja bez odgađanja obavijestiti ukoliko dođe do promjene tih podataka.
Društvo neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos bez popunjavanja obrasca FATCA i CRS odnosno prilikom isplate osigurane svote Društvo će morati postupati u skladu s važećim zakonom koji se primjenjuje za FATCA i CRS.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.
Članovi uže obitelji jesu bračni ili izvanbračni partner, roditelji, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni partneri.
Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.
 

   

Način plaćanja prve rate

Korisnici m bankinga mogu izvršiti plaćanje putem mobilne aplikacije – slikanjem koda koji će se prikazati, nakon potvrde kupnje.
Predračun primate e mailom, a nakon plaćanja obvezno poslati potvrdu na mail adresu e.osiguranje@sava-osiguranje.hr kako bi se izdala polica osiguranja.


Klauzule, informacije i uvjeti koje stranka mora prihvatiti prije kupnje

  1. Obavijest o zaštiti osobnih podataka
  2. Informacije Ugovaratelju
  3. Opći uvjeti za doživotno osiguranje za slučaj smrti× Ocijenite stranice