Ponuda

Program Zelena jesen


drugo
   

   

Način plaćanja prve rate

Korisnici m bankinga mogu izvršiti plaćanje putem mobilne aplikacije – slikanjem koda koji će se prikazati, nakon potvrde kupnje.
Predračun primate e mailom, a nakon plaćanja obvezno poslati potvrdu na mail adresu e.osiguranje@sava-osiguranje.hr kako bi se izdala polica osiguranja.


Uvjeti osiguranja

Društvo neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos bez popunjavanja obrasca FATCA odnosno prilikom isplate osigurane svote Društvo će morati postupati u skladu s važećim zakonom koji se primjenjuje za FATCA-u.

Izjavljujem da sam na sva pitanja u ovoj ponudi odgovorio(la) točno.

Potvrđujem da sam primio(la) i prihvatio(la):

  1. Informacije Ugovaratelju
  2. Opće uvjete za doživotno osiguranje za slučaj smrti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) svojim potpisom izjavljujem kao ugovaratelj osiguranja/osiguranik po ovoj ponudi da su mi prethodno pružene sve informacije i da sam suglasan:

  • osobni podaci, koje je SAVA OSIGURANJE d.d. prikupio prilikom postupka zaključenja ove ponude osiguranja da se svi moji mogu koristiti u svrhu prikupljanja, obrade, evidencije i korištenja u svim postupcima i radnjama koje iz ove ponude mogu proizaći sukladno općim i posebnim uvjetima osiguranja kojima su pobliže definirana pravila pružanja ove usluge osiguranja,
  • s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka SAVA OSIGURANJA d.d., kategorijama korisnika osobnih podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka,
  • da dobrovoljno stavljam na raspolaganje osobne podatke sadržane u ovoj ponudi temeljem kojih me SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. može kontaktirati pismenim putem, telefonom ili elektroničkom poštom i dostavljati mi informativni i propagandni materijal,
  • da se navedeni podaci mogu proslijeđivati trećim osobama u svrhu obrade podataka u postupcima opominjanja, naplate potraživanja, obrade štetnih zahtjeva, revidiranja podataka kao i u ostalim postupcima kada je to određeno pozitivnim zakonskim propisima ili temeljem naloga suda, a temeljem kojih me mogu kontaktirati pismenim putem, telefonom ili elektroničkom poštom;
  • da se navedeni podaci mogu, sukladno prethodno navedenom koristiti najkasnije pet godina od datuma isteka ugovorenog osiguranja, a kasnije samo na temelju naloga suda ili ako je to određeno pozitivnim propisima.

Svojim potpisom potvrđujem da mi je osiguratelj dao sve pisane informacije propisane čl. 89. Zakona o osiguranju (NM 151/05). Izričito pristajem da se kopija ponude koju ugovaratelj zadržava, a dobiva je pri potpisivanju, smatra sastavnim dijelom police. Ukoliko polica bude dostavljena poštom ili nekim drugim putem, potpis ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika na ponudi smatra se potpisom na polici.
Ocijenite stranice