Kasko osiguranje plovila

Osiguranje obuhvaća trup jahte, njezin pogonski motor i opremu jahte kako je uobičajeno opremljena prilikom prodaje.

 Jahta je osigurana samo dok je upisana u očevidnik nadležne lučke kapetanije i dok ima važeću ispravu o sposobnosti za plovidbu. Plovilo je obuhvaćeno osiguranjem dok plovi u granicama plovidbe navedenim u knjižici plovila.

Osiguranje vrijedi i za vrijeme kada plovilo nije u moru ili u vodi.

Osiguranje pokriva fizički gubitak ili oštećenje koje na osiguranom plovilu nastane zbog:

 • pomorskih rizika (brodoloma, sudara s drugim plovećim ili fiksnim objektom odnosno predmetom, udarca o obalu, pada ili udarca predmeta, dodira dna, nasukavanja, potapanja),
 • oluje i tuče,

 • požara,

 • eksplozije – iznenadno oslobađanje sile, do kojeg dođe zbog težnje pare i plinova za širenjem,

 • direktnog udara groma,

 • provalne krađe,

 • razbojnička krađa,

 • piratstva,

 • vandalizma,

 • neovlaštene uporabe plovila,

 • manipulacija prilikom izvlačenja iz vode, porinuća, spuštanja u vodu, prenošenja u ili iz mirovanja (čuvanja) na kopnu na mjestu izvlačenja ili porinuća.

Odobravamo bonus:

 • 10% za najmanje jednu godinu bez prijavljene štete,
 • 20% za dvije uzastopne godine bez prijavljene štete,
 • 30% za tri uzastopne godine bez prijavljene štete,
 • 40% za četiri uzastopne godine bez prijavljene štete.