Nikad sami – Dobro je znati

Cijene auto osiguranja, osiguranje motora i liberalizacija tržišta osiguranja. Što je dobro znati?

Promjene na tržištu osiguranja

Krajem 2013. godine, ulaskom Republike Hrvatske u EU, na snagu je stupila dugoočekivana liberalizacija cijena auto osiguranja. Glavna promjena koju je donijela liberalizacija tržišta značajno je jeftinija cijena police automobilskog osiguranja. Kakva je bila situacija na tržištu do 2013. godine? Prosječna cijena police auto osiguranja bila je oko 1500 kuna, a već 2013. cijena je pala na prosječno 927 kuna. Prosječne premije osiguravajućih društava smanjile su se za trećinu. Navedeno znači da su osiguranici dobili niže cijene ali i aktivniju tržišnu utakmicu između osiguravatelja. Prije liberalizacije, jedini kriteriji za cijenu police auto osiguranja je bilo registracijsko područje i bonus-malus sustav. Nakon liberalizacije, premija se izračunava na temelju dodatnih kriterija. Osim registracijskog područja i visine bonusa-malusa sada segmentacija idu puno dublje i šire. Od spola, starosti vozača, starosti najmlađeg vozača....

cijena auto osiguranja

Koji su drugi pozitivni efekti liberalizacije, osim nižih cijena?

Osiguranicima su danas na raspolaganju znatno veća dodatna pokrića uz policu osiguranja vozila, poput zaštite bonusa, pravne zaštite, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i drugih. Tu je i niz pogodnosti koji proizlaze iz Sava asistencija - pomoći na cesti poput: zamjenskog vozila, vuče vozila, pomoći na mjestu asistencijskog slučaja, smještaja u hotelu i brojnih drugih, ovisno o tipu asistencije.

Ali...to nije sve! Sada je lakše duplicirati, prenositi ili naslijediti bonus. Kako to funkcionira?

Bonus se može prenijeti i s automobilske police na policu osiguranja motocikla i obrnuto. Obitelj i supružnici osobe koja ima puni bonus, mogu iskoristiti taj bonus pri prvoj registraciji vozila. Vlasnik vozila može posjedovati i više vozila s punim bonusom ako ima jednu aktivnu policu s punim bonusom, tj. 50%. Bonus se može prenositi i s privatne police osiguranja na drugo vozilo kupljeno putem pravne osobne, tj. firme.

Osiguravajuća društva nakon liberalizacije imaju otvoreno tržište nudeći tako klijentima bolje uvjete, šira pokrića i niže cijene.

Prema anketi HAK-a, 91.8% vozača i vozačica smatra kako je cijena osiguranja presudan faktor.

Web stranice osiguravatelja i kalkulatori cijene osiguranja postaju glavno mjesto informiranja o cijeni police auto osiguranja. Osiguranici jednostavno mijenjaju svoje navike informiranja i kupovanja. Kalkulatori - izračuni osiguranja, omogućuju jednostavno uspoređivanje cijena osiguranja i to za sve osiguravateljske proizvode: auto osiguranja, osiguranja motora, imovine, a vrlo su popularna i putna zdravstvena osiguranja. Za sva pitanja na raspolaganju vam je web-chat s našim agenticama, kao i klasični telefonski razgovor na besplatnom broju 0800 913 023. Osim toga, potražite i Sava osiguranje d.d. podružnica Hrvatska na Facebooku gdje nam možete jednostavno poslati fotografiju vaše police osiguranja i obratiti nam se s upitima.

Kako potencijalno ostvariti velike uštede?

Zaključno, cijene osiguranja su za trećinu manje zbog liberalizacije 2013. godine. Osim registracijskog područja i bonusa-malusa, na cijenu police osiguranja utječu i drugi kriteriji popust dobi osiguranika. Osiguranici mogu putem interneta jednostavnije ugovoriti svoju policu auto osiguranja, a na raspolaganju je mnoštvo korisnih dodatnih pokrića, poput asistencije koje kreće već od 74 kn godišnje za motore i samo 83 kn godišnje za automobile.

Uštedjeti se može, osim uz korištenje Kalkulatora osiguranja i savjetovanja s našim agenticama, i praćenjem akcija osiguranja.

Trenutno su u Sava Webshopu aktualne tri akcije - Provjeri akcije Sava osiguranja


Kako biste pravovremeno dobili obavijesti o akcijama, prijavite se na naš newsletter ovdje, kojeg šaljemo dva puta mjesečno. Popis ostalih korisnih blog tekstova iz serije “Nikad sami - Dobro je znati” možete pronaći ovdje.

Nikad sami uz Sava osiguranje.

Pročitajte više