Nikad sami – Dobro je znati

Osiguranje od nezgode za učenike, djecu - početak nove školske godine

Osigurajte svoje školarce s početkom nove školske godine

Roditelji su svake školske godine suočeni s nizom obaveza, pripremama za školu, kupovinom pribora i odjeće i brojnim drugim zadacima. Uz sve to, tu je i obaveza koja može značiti puno, a često košta manje od cijene jedne školske bilježnice. Ta obaveza je osiguranje učenika i studenata od posljedica nezgode. Naime, godišnja premija kreće se već od 20 kn do 100 kn i zbilja je pristupačna.

Najljepše je školsko doba

Najljepše je školsko doba, kaže narodna poslovica. Kako bi školsko doba zbilja bilo najljepše, potrebno je doskočiti neočekivanim situacijama. 

Svi znamo kakva su djeca. Brojne nezgode, padovi i lomovi dio su djetinjstva, kao što znamo iz doba kada smo i sami bili djeca. 

Nažalost, svake godine u Hrvatskoj se događaju tisuće nepredviđenih nezgoda među djecom. Nezgode ne možemo predvidjeti, ali zato možemo ublažiti njihove posljedice. Osiguranje od nezgode pokriva učenike i studente od 6. do 28. godine života i već je postalo standardna praksa priprema za novu školsku godinu.

Osiguranje od nezgode možete brzo i jednostavno ugovoriti online, putem Sava Webshopa - ovdje. Cjelokupnu ponudu svih vrsta osiguranja možete proučiti na Webshopu ovdje.

Ponavljanje gradiva - što je osiguranje od nezgode i koji se rizici osiguravaju?

Definicija kaže: “Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji pridonosi ublažavanju posljedica uzrokovanih nesretnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesretni slučaj smatra svaki izvanredni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji je uzrokovao tjelesnu ozljedu ili smrt.” Drugim riječima, osigurani ste od slučajne nezgode s manjim ili većim posljedicama.

Najčešći osigurani rizik je dnevna naknada za boravak u bolnici uslijed posljedica nezgode. Ostali osigurani rizici su trajni invaliditet, 100% trajni invaliditet i troškovi pogreba, ali srećom, takvi rizici su puno rjeđi.

Vaše dijete osigurano je 24 sata dnevno, svaki dan u godini

Osiguranje se ugovara s trajanjem od godinu dana. Vrlo je bitno znati da je vaše dijete osigurano 24 sata dnevno i za vrijeme trajanja školskih izleta, ako su oni organizirani za vrijeme trajanja školske godine. Stoga, već od 20 kn krenite osigurani u novu školsku godinu, a potencijalne nezgode bit će manje “nezgodne”.

Nikad sami uz Sava osiguranje.