20.4.2018.

Dan Sava Re Grupe - dobro je činiti dobro!

Društvo u svojim temeljnim vrijednostima promiče društvenu odgovornost koja uključuje i aktivno zauzimanje Društva i njegovih djelatnika u podizanju svjesnosti o određenim društvenim problemima.

U petak, 6. travnja 2018., u sklopu obilježavanja Dana Sava Re Grupe, a na inicijativu Portala dobrote, djelatnici središnjice i zagrebačkih ureda, Sava osiguranja d.d. - Podružnica Hrvatska sudjelovali su u humanitarnom Projektu “Nahranimo Hrvatsku” kroz organiziranje Štandova dobrote.

Štandovi Dobrote bili su postavljeni na Britanskom trgu, na Dolcu, na Kvaternikovom trgu, te na jarunskom, trešnjevačkom i utrinskom placu.

Iako je inicijativa bila usmjerena prvenstveno na prodavače da po završetku rada tržnice stave višak svojih proizvoda koji inače ostavljaju na podu tržnice, već u jutranjim satima građani Zagreba su donosili vrečice s hranom koju su kupili i stavljali na štandove za svoje sugrađane slabijeg materijalnog statusa. 

Još jednom smo svjedočili da ljudskoj dobroti treba samo mali poticaj da bi zasjala, jer svi znamo - dobro je činiti dobro!