2.9.2022.

Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

Poštovani klijenti,

sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te Pravilniku o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske, društvo Sava osiguranje, d.d – Podružnica Hrvatska objavljuje općenitu obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura.

Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

Od 1. 1. 2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Kako bi ovaj prijelaz bio što jednostavniji u nastavku dajemo dodatne informacije vezano za navedene promjene u odnosu na ugovore o osiguranju.

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose za ugovore o osiguranju ugovorene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valute. Dvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, informativnog su karaktera. 

Od 5. 9. 2022. do 31. 12. 2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) — jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima.

Sukladno članku 47. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj dvojno će se iskazivati bitne informacije. Bitnim informacijama kod osiguranja smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ugovoru o osiguranju koji je sklopljen ili se nudi u kuni:

 1. u predugovornom informiranju o proizvodima osiguranja: 
  1. iznos ukupne premije osiguranja u ponudi osiguranja, uvjetima osiguranja, informacijama ugovaratelju osiguranja koje se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju i informativnom izračunu ako isti predstavlja predugovorni dokument u smislu propisa koji uređuju osiguranje
  2. iznos osigurane svote odnosno osiguranog iznosa i sudjelovanja osiguranika u šteti (franšiza), u uvjetima osiguranja i informacijama ugovaratelju osiguranja koji se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju, ako se isti iskazuje u novčanim iznosima
  3. iznos provizije, naknade, naplate ili drugih troškova povezanih uz distribuciju proizvoda osiguranja

 2. u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju:
  1. iznos ukupne premije osiguranja na polici osiguranja, računu za plaćanje premije osiguranja i informacijama koje se prema posebnim propisima dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
  2. iznos rate premije osiguranja na računu za plaćanje premije osiguranja

 3. u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni:
  1. ukupni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u obrazloženoj ponudi
  2. ukupni nesporni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u utemeljenom odgovoru
  3. ukupni iznos osigurnine u odluci ili obavijesti o isplati osigurnine


Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr .

Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

Primjer preračunavanja

Primjer

Iznos premije u kunama

Fiksni tečaj konverzije

Iznos u euru prije zaokruživanja

Iznos u euru nakon zaokruživanja

1.

1000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

132,7228084 EUR

132,72 EUR

2.

3000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

398,1684252 EUR

398,17 EUR

Nije dopušteno u pogledu dvojnog iskazivanja koristiti bilo koji drugi tečaj osim službenog fiksnog tečaja konverzije.

Ugovori o osiguranju ostaju isti

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1. 1. 2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama preračunat će se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja (14 dana od uvođenja eura) prilikom plaćanja gotovim novcem moguće će biti istodobno korištenje kune i eura kao zakonskog sredstva plaćanja. 

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovor o osiguranju bit će poslana klijentima na koje se odnosi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura.

Društvo Sava osiguranje, d.d. – Podružnica Hrvatska potpisnik je Etičkog kodeksa kojim se dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranja u sladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Za sve informacije, molimo, javite se na e-mail adresu info@sava-osiguranje.hr ili nas nazovite na broj 01 66 66 300.

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska