Osiguranje djece od posljedica nezgode

Program je predviđen za grupno osiguranje djece (najmanje 10 osiguranika) od posljedica nezgode.Osiguranjem po ovom programu mogu biti obuhvaćena djeca mlađa od 14 godina.