1.6.2018.

Dan rijeke Save i riječno kasko osiguranje

Danas, 1. lipnja obilježavamo Dan rijeke Save. Cilj ove međunarodne inicijative je osvijestiti sve važnosti rijeke Save. "Ovaj dan obilježava se u četiri države u slivu rijeke Save: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji u cilju promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu rijeke Save." Iz priopćenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Rijeka Sava je bitan dio života mnogih hrvatskih građana i građanki, a pogotovo onih koji imaju brodove na rijeci. Osim obaveznog riječnog i pomorskog osiguranja, dobro je ugovoriti i riječno kasko osiguranje u najbližoj poslovnici Sava osiguranja. Sretnu plovidbu!