4.9.2018.

Savi Re poboljšan rejting financijske snage na "A" (izvrstan)

Rejting agencija Standard & Poor's je, nakon redovnog godišnjeg pregleda, u srpnju 2018., godine, povećala rejting financijske snage Sava Re, d.d. na "A" (izvrstan), dok je srednjoročna prognoza stabilna.

Prema ocjeni ove rejting agencije, Sava Re, d.d. je dokazala visoku kapitalnu snagu u dužem vremenskom periodu, kako po metodologiji bonitetne agencije, tako i prema Soventnosti II, čemu je doprinijela i politika stabilnih dividendi.

U Standard & Poor's su mišljenja da je tržišna pozicija i profitabilnost Sava Re Grupe poboljšana uslijed organskog rasta, ali i rasta kroz akvizicije.

Također, operativna i troškovna efikasnost Sava Re Grupe je povećana, kako u Sloveniji, tako i na drugim tržištima na kojima je Grupa prisutna.

U Sava Re procijenjuju da će sa poboljšanim kreditnim rejtingom lakše ispuniti strategiju selektivnog i profitabilnog rasta na međunarodnim tržištima reosiguranja.