29.9.2023.

Promjena bankovnih računa Sava osiguranja, d.d. – Podružnica Hrvatska

Obavještavamo vas da se od 1. listopada 2023. mijenjaju glavni poslovni transakcijski računi osigurateljnog društva Sava osiguranje, d.d. – Podružnica Hrvatska, R. Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb.

Molimo vas da za svoje uplate premije za ugovore o osiguranju od 1. listopada koristite sljedeće račune otvorene u KentBank d.d. Zagreb:

Za uplate premije neživotnih osiguranja

  • IBAN HR4541240031199014397

Za uplate premije životnih osiguranja 

  • IBAN HR8641240031399006901

Ako imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte nas na besplatni info telefon: 0800 913 023.

Unaprijed zahvaljujemo.

Nikad sami.
Sava osiguranje, d.d. – Podružnica Hrvatska