Osiguranje imovine DOM

Osigurava kuće , stanove, vikendice, spremišta, garaže, opremu od požara, prirodnih katastrofa i od drugih opasnosti. Osiguranje možete ugovoriti na stvarnu ili na novu vrijednost. Dodatno možete ugovoriti osiguranje obitelji od nezgode, osobnu i kućnu asistenciju, pravnu zaštitu, osiguranje kućnih ljubimaca i osiguranje u slučaju davanja objekta u najam.

Brošura osiguranje imovine DOM

 

KLJUČNE PREDNOSTI OSIGURANJA DOM:

Više od 50 rizika za različite opasnosti.

Uključite kućnu asistenciju.

Uključite osobnu asistenciju u slučaju nezgode po cijelom svijetu s uključenom asistencijom u slučaju kibernetskog napada ili pravnu zaštitu za cijelu obitelj.

Pokrića lako proširite s osiguranjem dodatnih opasnosti.

Osigurajte osobne predmete, opremu za vrt i opremu kopnenih motornih vozila.

U skladu s vašim životnim stilom izaberite između unaprijed pripremljenih paketa osiguranja.

OSIGURANJE DOM UKLJUČUJE I MODERNA POKRIĆA U ŠTO SPADAJU:

Toplinske pumpe, solarne elektrane i mali uređaji za čišćenje.

Pametne instalacije s uređajima.

OSIGURANJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA

Primjer

MOGUĆE JE DODATNO UGOVORITI I:

  • Osiguranje od potresa
  • Moguće je ugovoriti osiguranje pametnih instalacija, uređaja za pročišćavanje vode, fotonaponske elektrane, rekuperacije, bazenske tehnike
  • Paket Najam - ukoliko se objekt daje u najam osiguranje pokriva štetu na objektu i opremi, te štete iz odgovornosti prema trećim osobama koje za posljedicu ima tjelesna oštećenja, oboljenje ili smrt osobe (povreda zdravlja osoba) te uništenje, oštećenje ili gubitak stvari (oštećenje stvari).

OSIGURANJE STVARI KUĆANSTVA

Primjer

Osiguranje imovine Dom SavaMOGUĆE JE DODATNO UGOVORITI I:

  • lom kućanskih uređaja
  • lom welness opreme (solarija, saune, masažnog bazena)
  • osiguranje od potresa

 

DODATNA UGOVARANJA: 

OSIGURANJE KUĆNIH LJUBIMACA 

Osiguranje pokriva rizike smrti zbog nezgode, troškove kremiranja, te zamjenskog smještaja u slučaju nastupa nekog od rizika pokrivenih osiguranjem stambenog objekta i stvari kućanstva.

 

KUĆNA ASISTENCIJA

GODIŠNJA PREMIJA 10,00 €

ASISTENCIJA (pogodnost) POKRIĆE / LIMIT
1.  Savjet kako postupiti u slučaju veće štete organiziranje / informiranje
2. Osiguranje nužne zaštite imovine u kući/stanu organizacija zaštite imovine / plaćanje troškova zaštite imovine u iznosu najviše 500 €
3. Privremeni smještaj organizacija boravka u hotelu / plaćanje troškova u vezi s boravkom, najviše u iznosu 50 € za noćenje / po korisniku i najviše 1.000 €
4.  Otvaranje ulaznih vrata organiziranje / informiranje
5. Osiguravanje primjerenih obrtnika za hitne popravke  organizacija slanja odgovarajućeg obrtnika / plaćanje troškova intervencije/popravka do najviše 250 € po intervenciji i najviše 1.000 € godišnje
6.  Brža sanacija štete organizacija slanja odgovarajućeg obrtnika i sanacija štete u okviru osiguranih rizika stambenog objekta
7. Neočekivani povratak u Hrvatsku, ako je osigurana osoba u inozemstvu organizacija i plaćanje povratka / vozna karta za vlak (1. razred) ili avionska karta (ekonomski razred)

 

OSOBNA ASISTENCIJA

GODIŠNJA PREMIJA 8,00 €

Povratak kući (u mjesto stalnog prebivališta) nakon liječenja u bolnici u Republici Hrvatskoj troškovi prijevoza
Prijevoz u bolnicu vozilom hitne pomoći bez ograničenja
Prijevoz odnosno premještanje u primjereniju bolnicu; prijevoz u bolnicu koja je u blizini stalnog prebivališta bez ograničenja
Prijevoz posmrtnih ostataka u mjesto pogreba u Hrvatskoj minimalni troškovi lijesa + stvarni troškovi
Pokrivanje nužnih troškova liječenja u inozemstvu samo u inozemstvu: 10.000 €/godina
Neočekivani povratak u Hrvatsku u slučaju veće štete na vlasništvu osiguranika (zbog požara, krađe, poplave...) troškovi povratne karte za prijevoz vlakom (1. razred) ili troškovi jednakovrijedne druge vozne karte

 

Asistencija u slučaju KIBERNETSKOG NAPADA

Opće informacije o privatnoj kibernetskoj sigurnosti informiranje
Savjetovanje u vezi sigurne uporabe uređaja i aplikacija informiranje
Obnova podataka u slučaju kibernetskog napada povrat troškova prvog sata savjetovanja
Obnova programske opreme povrat troškova prvog sata savjetovanja
Obnova sigurnosnih postavki  povrat troškova prvog sata savjetovanja

 

OSIGURANJE PRAVNE ZAŠTITE

GODIŠNJA PREMIJA VEĆ OD 4,00 €

paket POKRIĆA
paket standard Pravno savjetovanje  – 1 pravni savjet kod odvjetnika 
Opća kaznenopravna zaštita – privatno područje
Opće odštetnopravna zaštita – privatno područje
 
paket komfort Pravno savjetovanje – 2 pravna savjeta kod odvjetnika 
Opća kaznenopravna zaštita – privatno područje 
Opća kaznenopravna zaštita – profesionalno područje
Opća odštetnopravna zaštita– privatno područje 
Opća odštetnopravna zaštita– profesionalno područje
 
paket premium Opća odštetnopravna zaštita – privatno područje 
Opća odštetnopravna zaštita – profesionalno područje 
Opća kaznenopravna zaštita – privatno područje
Opća kaznenopravna zaštita – profesionalno područje 
PZ općeg ugovornog prava – privatno područje
Pravno savjetovanje – 2 pravna savjeta kod odvjetnika 
 
samo ukoliko se ugovori neki od paketa standard, komfort ili premium moguće je ugovoriti dodatne pakete
Dodatni paketi
paket posao PZ na području radnog prava na profesionalnom području 
PZ na području socijalnog osiguranja na privatnom i/ili profesionalnom području 
 
paket nekretnine PZ na području nekretnina, i to kao vlasnik ili najmoprimac, zakupnik ili korisnik koji je nositelj osobnog stvarnog prava na korištenje svih jednoobiteljskih kuća ili stanova koji služe isključivo za svrhe stanovanja osoba, uključujući pripadajuće zemljištem do 2.500 m2, kao i parkirni / garažni prostori 
PZ ugovora o osiguranju
 
 
paket obitelj PZ na području obiteljskog prava 
PZ na području nasljednog prava 
 

 

OSIGURANJE OD NEZGODE

GODIŠNJA PREMIJA OD 22,50 € PO OSOBI

Osigurani rizici: trajni invaliditet i dnevna naknada za boravak u bolnici usljed posljedica nezgode.

 

OSIGURANJE NADGROBNIH SPOMENIKA

GODIŠNJA PREMIJA OD 13,00 €

Osiguranje pokriva štete na svim dijelovima nadgrobnih spomenika na uređenim grobljima nastalih uslijed vandalizma, krađe, olujnog vjetra, udara groma, tuče i klizanja tla.

 

Provjeri informacije o osigurateljnom proizvodu 

 

Neka DOM bude Vaše sigurno sklonište. 

Kontaktirajte nas, naručite zastupnika ili ugovorite jedan od malih paketa imovine online u Sava webshopu.

 U redu je biti upućen, još je bolje znati - Blog Sava osiguranja Nikad sami - dobro je znati

< Natrag - osiguranje imovine početna

< Mali paketi imovine