GRUPNA POLICA PUTNOG OSIGURANJA

Na odmor u inozemstvo krenite bezbrižni i osigurani. Prije putovanja ugovorite  putno osiguranje uz asistenciju i prepustite brigu nama i našim stručnjacima u asistencijskom centru.

Ako se po pojedinačnoj polici ugovori osiguranje za više od 10 osoba na ukupnu premiju odobrava se popust koji ovisi oGrupna polica putnog osiguranja Sava broju osiguranih osoba.

Broj osiguranika

Iznos popusta

od 10 do 20 osiguranika

5%

od 21 do 50 osiguranika

10%

od 51 do 100 osiguranika

15%

101 i više osiguranika

20%

 

Svi osiguranici po grupnoj polici moraju biti osigurani po istom paketu pokrića, nije moguća kombinacija više različitih paketa pokrića na istoj polici osiguranja.

Više o Sava putnom zdravstvenom osiguranju