8.2.2018.

Sava Asistencija - 7 novih programa pomoći na cesti uz policu osiguranja Vašeg vozila

Od sada, Sava osiguranje, d.d. nudi vam, uz policu osnovnog osiguranja za Vaše vozilo, poicu auto osiguranja, policu osiguranja Vašeg motora, dodatnih sedam programa pomoći na cesti - Sava Asistencija, različitog obima pokrića i cijena.

Programi Sava Asistencija, koje možete ugovoriti kao dopunsko osiguranje uz policu osnovnog autoosiguranja, su:

  • Sava Asistencija
  • Sava Asistencija Basic
  • Sava Asistencija Basic Plus
  • Sava Asistencija Moto
  • Sava Asistencija Poduzetnik
  • Sava Asistencija Premium
  • Sava Asistencija Premium Plus

Više o programima